Yritystietokortit – oppilaitosyhteistyön käynnistäminen, Keuruu

Tavoite

Koulutuskuntayhtymä Novidassa toteutettiin yritystietokortit, joista saimme idean rakentaa samantyyppinen tietokanta myös Keuruulle.

Toteutus

Teimme sähköiset lomakkeet eli yritystietokortit oppilaitosyhteistyöstä erikseen yrityksille ja opiskelijoille täytettäväksi. Näin molemmilla osapuolilla olisi mahdollisuus kertoa toiveitaan yhteistyölle. Opiskelijoiden lomakkeen täyttivät koemielessä joustavan perusopetuksen opiskelijat. Yrityksiä emme valitettavasti saaneet innostumaan korteista. Tämä kokeilu on ollut osa seutukaupunkien osaamispilotteja Ketterää osaamista -hankkeessa.

Toimivuus ja jatkomahdollisuudet

Jotta kortit pysyvät elossa ja niitä hyödynnetään, jatkossa toivomme opinto-ohjaajien pyytävän aina ensimmäisen vuoden opiskelijoita täyttämään kortit (seiskaluokkalaiset, lukion ekaluokkalaiset, ensimmäisen vuoden lähihoitaja- ja TUVA-opiskelijat). Yritysten korttien vastuutahona toimii Kehittämisyhtiö Keulink.

Linkit

Yritystietokortti yrityksille »
Yritystietokortti opiskelijoille »