Yhteinen korkeakouluvisio ja -strategia

Suomen seutukaupunkien yhteinen korkeakouluvisio ja -strategia

Seutukaupunkien yhteinen korkeakouluvisio ja -strategia sisältää toimenpide-ehdotuksia, näkemyksiä ja huomioita strategiakauden käytännön toteuttamiseen.

Tutustu strategiaan »

Strategian julkistamistilaisuudessa 2.2.2023 kuultiin puheenvuoroja Anna-Kaisa Pusalta (Seutukaupunkiverkoston pj.), Atte Jääskeläiseltä (OKM), Aki Nummelalta (yrittäjä) sekä Jarkko Malmbergilta (Seutukaupunkiverkoston vpj.).

Strategian julkistamistilaisuuden tallenne »

Suomen seutukaupunkien korkeakouluvisiota ja -strategiaa yhteiskehitettiin 6/2022 – 1/2023 osana Ketterää osaamista -hanketta, yhteistyössä Vision Factoryn asiantuntijoiden kanssa. Kehittämisen mahdollisti kahdeksan seutukaupunkialueen aktiivinen työskentely. Yhteiskehittämisen työpajoihin osallistui yhteensä 127 toimijaa ja toiminnan tavoitteena oli osallistavasti rakentaa pohjaa Suomen seutukaupunkien korkeakouluvisiolle ja -strategialle. Tämä yhteenveto sisältää näkemykset ja ehdotuksen Suomen seutukaupunkien korkeakouluvisioksi ja -strategiaksi. Ehdotus eteni Seutukaupunkiverkoston käsittelyyn helmikuussa 2023. Yhteenvedon tavoitteena on myös tuottaa pohja Suomen seutukaupunkien korkeakouluvision ja -strategian käytännön toteuttamiselle.

Seutukaupunkien korkeakouluvisioehdotus tuo esille yhteisöllisyyden ja työelämälähtöisyyden tärkeyden. Lisäksi se alleviivaa monimuotoisten koulutusmallien edistämistä ja ketterän kokeilukulttuurin vahvistamista osana osaamisen kehittämistä. Strategisiksi tavoitteiksi ehdotetaan neljää tavoitetta, jotka fokusoituvat:

  1. Seutukaupunkien yhteistyön vahvistamiseen ja seutukaupunki-ekosysteemien luomiseen,
  2. Yrityksien kilpailukyvyn vahvistamiseen osaamisen kehittämisen ja TKI- toiminnan näkökulmasta,
  3. Monimuotoisten opiskelu- ja toimintamallien laajentamiseen sekä kehittämiseen
  4. Seutukaupunkien veto- ja pitovoiman vahvistamiseen.
    Strategian toteuttamista tukeviksi menestymisen keinoiksi valittiin: Ennakoiva, ketterä, ekosysteemimäinen ja yhteiskehittävä.

Seutukaupungit (57 kpl) muodostavat maakuntakeskusten ulkopuolisen Suomen teollisen selkärangan. Seutukaupungeissa toimii tällä hetkellä noin 70 000 yritystä, mukaan lukien Suomen suurimmat teollisuuslaitokset, ja niissä asuu yhteensä lähes miljoona ihmistä. Seutukaupungeissa toimivien yrityksien keskeinen menestyksen avain on osaavan työvoiman saatavuus. Haasteen osaavan työvoiman saatavuudelle asettaa väestön, sekä varsinkin korkea-asteen koulutuksen keskittyminen suurempiin kaupunkeihin. Toisaalta seutukaupunkien pienempi koko on myös vahvuus. Ihmiset on mahdollista kohdata yksilöinä, ja työnantajat tarvelähtöisesti.

Korkeakouluyhteistyökysely

Ketterää osaamista -hanke toteutti elokuussa 2023 kyselyn, jossa kerättiin kokemuksia ja tietoa korkeakouluyhteistyöstä seutukaupungeissa. Tutustu kyselyn tuloksiin.

Yhteinen korkeakouluvisio ja -strategia