Ukrainalaiset maahanmuuttajat nopeasti töihin, Kankaanpää/Sataedu

Tavoite

Kankaanpään vastaanottokeskuksen alueella oli maaliskuun 2023 alussa 440 tilapäistä suojaa nauttivaa ukrainalaista. He ovat eri ikäisiä ja pääosin mukana on ollut perheitä. Heistä aikuisia on 260, joista osa on jo eläkeikäisiä. Tavoitteena on ollut auttaa ukrainalaisia kotoutumisessa, traumojen lieventämisessä sekä vastata työikäisten aikuisten tarpeeseen tehdä töitä. Kankaanpään alueella on ollut työvoimapulaa ja ukrainalaiset nähtiin potentiaalisena työvoimana yrityksiin ja lähdettiin etsimään ratkaisuja saada ukrainalaiset maahanmuuttajat nopeasti töihin. Kotouttaminen edesauttaa työvoiman jäämistä alueelle. Kansainväliset työperäiset maahanmuuttajat on tunnustettu paikallisen työvoimapulan ratkaisuksi jo aiemmin. Lisäksi nähtiin mahdollisuus oppia monikansallisten tulijoiden työllistymisestä. Yhteistyössä mukana ovat olleet Sataedu, Kankaanpään kaupunki, henkilöstöpalveluyritys Worker sekä alueen yritykset.

Toteutus

Alkutalvesta 2022 etsittiin ratkaisuja ukrainalaisten työllistämiseen alueella yhdessä työelämätoimijoiden kanssa. Yhteistyön päätoimijaksi tuli Worker henkilöstöpalveluyritys, jonka kautta yksittäisiä ukrainalaisia osaajia alkoi työllistyä. Useampia ukrainalaisia työntekijöitä saatiin työelämään, kun löytyi yritys, jossa kielitaidon puute ei ollut este työnteolle. Suoran työllistymisen lisäksi käytössä ovat olleet oppisopimus ja työkokeilu, joiden avulla ukrainalaiset maahanmuuttajat on saatu nopeasti töihin. Alkuvaiheessa oppisopimuskoulutusta Sataedun oppilaitoksessa ukrainalaisia työntekijöitä tuetaan kielikoulutuksella, joka painottuu niin työelämään kuin arkipäiväiseen kanssakäymiseen. Kielikoulutukseen saatiin tukea Opin portailta työelämään Satakunnassa –hankkeelta ja mukana oli myös Vaski -hanke vastuullisen koulutuksen ja työllistymisen ohjaajana. Lisäksi tuotettiin ukrainalaisille soveltuva työturvallisuuskorttikoulutus, joka on nyt ainoa laatuaan Suomessa.

Toimivuus ja jatkomahdollisuudet

Ukrainalaiset ovat innokkaita opiskelijoita ja ahkeria työntekijöitä, joiden työllistäminen on pääsääntöisesti helppoa. Kaikilla ensimmäisen ja helmikuussa toisen alkaneen koulutuksen opiskelijoilla on varma työllistyminen tiedossa alueella oppisopimuksen päättyessä. Kolmas oppisopimuskoulutus koneistoasennus odottaa vielä työnantajan aloitusilmoitusta.

Ensimmäinen oppisopimuskoulutus toimi käynnistäjänä alueen ukrainalaistoiminnalle. Kankaanpään kaupunki kutsui koolle ukrainalaistoimijoiden ryhmän joulukuussa 2022. Mukana ryhmässä oli alueen eri toimijoita vastaanottokeskuksesta lähtien. Maaliskuun 2023 alussa oli jo sata työikäistä ukrainalaista saatu koulutuksiin tai työllistymään, joka on 85 % tähän mennessä kiinnostuksensa ilmoittaneista. Työ loppujenkin mukaan saamiseksi jatkuu eri toimijoiden yhteistyöllä. Ukrainalaisia on työllistynyt alueen yrityksiin Kankaanpäässä, Jämijärvellä ja Karviassa. Tulokset on huomioitu julkisesti työ- ja elinkeinoministeriötä sekä Satakunnan ELY-keskusta myöden kevättalven 2023 aikana. Tämä malli on kirjattu myös seutukaupunkien osaamispilotteihin Ketterää osaamista -hankkeessa.

Yhteystiedot

Sataedu
Petri Tyrkkö Teknologian tiiminvetäjä
Puh. 040 199 4260
petri.tyrkko@sataedu.fi

Worker henkilöstö- ja kehittämispalvelut Kankaanpää
Petri Syrjätie toimitusjohtaja
Puh. 040 163 2812
petri.syrjatie@worker.fi

Linkit

Seutukaupunkiosaajat.fi – Kankaanpäässä ukrainalaiset pääsevät työelämään »
Yle – Löytyykö avain työvoimapulaan ukrainalaisista? Kankaanpäässä heidät on saatu tehokkaasti töihin »

Petri Syrjätie Kankaanpään Worker henkilöstö- ja kehittämispalveluista ja Petri Tyrkkö Sataedusta ovat innovatiivisesti kouluttaneet ja työllistäneet ukrainalaisia Kankaanpäässä.