Sesonkityöntekijöitä MaRa-alalle lyhytkoulutuksena, Raahe/Brahe 

Kaksi kahvikuppia kahvilassa kuvaa matkailu ja ravintola-alaa

Tavoite

Sesonkityöntekijöitä MaRa-alalle -lyhytkoulutuksen tavoitteena on vastata Raahen alueen sesonkityöntekijäpulaan. Pilotti suunnattiin majoitus-, ravintola- ja siisteysalan tehtäviin. Koulutuspilotin sisältö rakennettiin vastaamaan MaRa-alan yrittäjille tehdyn osaamistarvekyselyn tuloksia, joissa korostui moniosaajien tarve. 

Toteutus

Pilotti sesonkityöntekijöitä MaRa-alalle -suunniteltiin yhdessä alojen opettajien kanssa ja sen laajuudeksi määriteltiin 5 osp. Pilotti tehtiin yhdessä matkailu-, puhdistuspalvelu- ja ravintola-alan opettajien kanssa. Sesonkityöntekijäopinnot suoritetaan lähiopiskeluna sekä oppilaitoksessa että työpaikalla. Pilotin kohteena ovat kaikki sesonkityöstä kiinnostuneet. 

Toimivuus ja jatkomahdollisuudet

Sesonkityöntekijöitä MaRa-alalle -pilotti otettiin osaksi Puhtaus- ja ravintola-alan moniosaajapolkuja ja se jäi pysyvästi tarjolle. Lisäksi tavoitteena on, että sesonkityöntekijäkoulutusta voidaan jatkossa soveltaa myös muille aloille.  

Yhteystiedot

Koulutuskeskus Brahe »
Sesonkityöntekijä 5 osp »