Miten osaamisen ennakointia toteutetaan Raahessa

Monikampus -toimintamallissa osaamisen ennakointi on ydinasia. Tarvitaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin ennakointia. Lyhyen aikavälin ennakointi mahdollistaa nopean ja ketterän vastaamisen osaamistarpeisiin. Pitemmän aikavälin osaamisen ennakoinnilla vastataan strategisempaan koulutussuunnitteluun. Raahen Monikampus -mallissa alueelle on muodostettu koulutusorganisaatioiden ja yritys- ja elinkeinoelämän toimijoiden verkosto, joka vastaa ennakoinnin toteuttamisesta alueella. Osaamisen ennakointia tarvitaan, jotta alueelle osataan tuoda oikeanlaista koulutusta.

Raahessa osaamistarvetietoa kerätään mallilla, jossa hyödynnetään sekä saatavilla olevaa tietoa että alueella tuotettua tietoa. Alueella tuotettavaa tietoa on kerätty esimerkiksi suorakyselyillä yrityksiltä ja on myös pilotoitu tekoälyn hyödyntämistä osaajatarvetiedon keräämisessä. Ennakointinyrkki on eri toimijoista koostuva ryhmä, joka koostaa tiedot ja toteuttaa selvitykset. Raahessa ennakointifoorumina toimii niin kutsuttu korkeakoulutiimi, joka analysoi ja tuottaa johtopäätökset. Eri toimijat vievät ennakointiedot käytäntöön omissa organisaatioissaan alueen korkeakoulustrategian mukaisesti. Esimerkiksi Raahen kaupunki on tehnyt kumppanuussopimuksen Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa tutkintokoulutuksista.

Yhteystiedot

www.brahe.fi »
info@brahe.fi

Ketterää osaamista -hanke:

Sanna Holappa
Puh. 040 135 7172
sanna.holappa@brahe.fi

Sari Alajoki
Puh. 040 135 7163
sari.alajoki@brahe.fi