Puurekry – neljän yrityksen yhteinen oppisopimus, Kankaanpää/Sataedu

Kuvassa Puurekry on neljän yrityksen yhteinen oppisopimus. Pohjoismaiden suurin viimeistelytuotevalmistaja Profil-lista osallistui Puurekry-koulutusmallin toteutukseen, kertoo yrityksen asiakkuusjohtaja Tuomas Peltola.

Tavoite

Kankaanpään seutukaupunkialueella teollisten puupohjaisten rakennustuotteiden valmistajilla on ollut pitkäaikainen työvoimapula. Kankaanpäässä alalle ei ole ollut tarjolla pysyvää koulutusta. Neljä satakuntalaista puualan yritystä ovat yhdessä Sataedun ja henkilöstöpalveluyritys Workerin kanssa kehittäneet uudenlaisen koulutuksen ja rekrytoinnin mallin puurekryn, jossa yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä oppilaitoksen kanssa. Opiskelu nojaa vahvasti työskentelyyn neljässä eri tavoin puuta käyttävässä yrityksessä ja opiskelun lopputuloksena voi päätyä jopa suoraan töihin yhteen mukana olevista yrityksistä. Tavoitteena on kouluttaa työntekijöitä pysyviin työsuhteisiin ja kasvattaa alueen elinvoimaisuutta.

Toteutus

Puurekry-koulutusmalli on uudenlainen tapa suorittaa puualan perustutkinto oppisopimuksena alueella. Tutkinto suoritetaan pääosin oppisopimuksen omaisessa työsuhteessa, neljässä eri puualan yrityksessä Kankaanpäässä. Oppisopimus käsittää puusepänalan ammatillisia ja valinnaisia opintoja, jotka sopivat yritysten toimintaan. Worker toteutti opiskelijarekrytoinnin ja toimii koulutuksen ajan työnantajana kurssilaisille.  Perusteet opiskellaan Sataedussa, jonka jälkeen koulutus toteutetaan kiertävinä työssäoppimisjaksoina mukana olevissa yrityksissä. Yrityksissä opiskelija toimii eri tehtävissä suorittaen eri tutkinnon osia. Jakson jälkeen vaihdetaan yrityksiä ja suoritetaan uusi tutkinnon osa, kunnes on läpikäyty kaikki neljä puualan yritystä. Koulutuksessa opiskellaan jokaisessa mukana olevassa puualan yrityksessä kaksi kuukautta ja lopuksi valitaan paikka, jossa suoritetaan kuukauden mittainen erikoistumisjakso. Erikoistumisjakson jälkeen on mahdollista jäädä kyseiseen yritykseen töihin. Ensimmäisen Puurekry -koulutuksen opinnot alkoivat 1. syyskuuta 2022 ja päättyvät kesäkuun lopussa 2023. Opinnot on mahdollista täydentää tutkinnoksi myöhemmin.

Toimivuus ja jatkomahdollisuudet 

Malli on saanut kiitosta ja Workerissa on mietitty mallin levittämistä eri toimialoille ja paikkakunnille. Paikallisesti ideaa pidettiin hyvänä ja jokainen mukana ollut yritys on valmis palkkaamaan kaksi työntekijää koulutuksen päättyessä kesällä 2023. Toisen koulutuskierroksen toteuttamisesta on aloitettu keskustelut ja suunnittelu. Jatkoideana on ollut koota kurssilaisista myös osaajapooli, joka voisi joustavasta siirtyä Puurekryn yrityksistä toisiin tasaamaan kuormitushuippuja. Tämä kokeilu on ollut osa seutukaupunkien osaamispilotteja Ketterää osaamista -hankkeessa.

Yhteystiedot 

Sataedu  
Petri Tyrkkö Teknologian tiiminvetäjä 
Puh. 040 1994 260  
petri.tyrkko@sataedu.fi 

Worker henkilöstö- ja kehittämispalvelut Kankaanpää 
Petri Syrjätie toimitusjohtaja 
Puh. 040 163 2812 
petri.syrjatie@worker.fi

Linkit

www.puurekry.fi »