Osaamistarpeet

Seutukaupungit eli maakuntien kakkos- ja kolmoskaupungit ovat yleisesti teollistuneita ja työpaikkaomavaraisia seutukuntia (usein yli 100%), joissa useat eri alat kärsivät osaavan työvoiman puutteesta. Seutukaupungit tunnetaan usein vahvasta teollisista toimialoista ja monipuolisesta pk-yrityskentästä.

Seutukaupungeissa sijaitsevat yritykset ovat jo pidemmän aikaa viestittäneet osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvistä vaikeuksista ja huoli työvoiman saatavuudesta tulevaisuudessa on kasvanut entisestään. Seutukaupunkien yrityskanta tarjoaa monipuolisia työskentelymahdollisuuksia eri ammattialojen taitajille ja työpaikkatarjonta lisääntyy sekä yritysten liiketoiminnan kasvusta että henkilöstön eläköitymisestä johtuen. Syntyvyyden laskun myötä tulevat ikäluokat eivät välttämättä riitä täyttämään kaikkia avautuvia työmahdollisuuksia. Seutukaupunkien elinvoimaa, veto- ja pitovoimaa on mahdollista kehittää koulutus- ja elinkeinosektorin tiiviillä yhteistyöllä.

Seutukaupungit tarjoavat laajaa osaamista erilaisiin työvoimatarpeisiin, mutta aina työvoiman tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa. Ilmiön osaselittäjiä voivat olla osaamisen kohtaantohaasteet, väestön ikärakenne, yritysten maantieteellinen sijoittuminen sekä työvoiman liikkuvuus eri työmarkkina-alueille tai -alueiden välillä. Samanaikaisesti seutukaupungeissa ja niiden lähialueilla on kuitenkin olemassa olevaa työvoimaa, jotka voisivat sopivien koulutuspolkujen kautta työllistyä työvoimapulasta kärsiville aloille.

Osalla nykyisistä työnhakijoista työllistymisnäkymät oman koulutus- ja osaamistaustan tehtäviin ovat hyvin heikot ja moni pohtiikin alanvaihtoa yhtenä työllistymismahdollisuutenaan. Monikampus Finland toimintamalli pyrkii vaikuttamaan myös tämän väestöryhmän työllistymiseen lyhyt- ja täsmäkoulutusten avulla. Vahvan työpaikkaomavaraisuuden ansiosta seutukaupungit ovat valtakunnallisesti merkittäviä työssäkäyntialueita joiden osaajatarvehaasteisiin on syytä tehokkaasti tarttua.


Yhteistyörajapinta osaamis- ja koulutustarpeisiin

Monikampuskoordinoijan tulee tehdä aktiivista yhteistyötä muun muassa yritysten, muiden työnantajien kuten kuntayhtymien, kunnalliset ja seudullisten elinkeinoyhtiöiden ja -toimijoiden sekä TE-palveluiden kanssa. Monikampuskoordinoijalla tulee olla sekä ajantasainen että ennakoiva tieto osaajatarpeista niihin vastaavien koulutusten järjestämiseksi.

Esimerkiksi Parkanossa toimii koulutuksen kehittämistyöryhmä ja Raahessa eri alojen työelämäfoorumit.

Parkano

Raahe


Ennakointi- ja tulevaisuusajattelu

Osaajatarpeisiin vastaamiseksi tarvitaan sekä pitkän tähtäimen ennakointi-ja tulevaisuusajattelua että nopeaa ja ketterää tarpeisiin vastaamista.

Esimerkkinä Jokilaaksojen osaamisen ennakoinnin tiekartta.

Raahe ja Ylivieska