LinkedIn kohtauttaa yritykset ja työvoiman, Iisalmi

Tavoite

Iisalmen ketterässä pilotissa LinkedIn kohtauttaa testattiin sovellusta työvoiman ja yritysten yhdistämiseen osana Ylä-Savon osaamisen kehittämisen mallia. LinkedIniä on perinteisesti hyödynnetty Suomessa lähinnä asiantuntijatason verkostoitumisessa ja rekrytoinneissa. Tässä pilotissa tarkoituksena oli laajentaa LinkedInin käyttöä kohderyhmiin, joissa sen hyödyntäminen ei ole vielä tyypillistä. Tämä kokeilu on ollut osa seutukaupunkien osaamispilotteja Ketterää osaamista -hankkeessa.

Aluebarometrin mukaan osaajatarvetta alueella on etenkin ravintola-alalla, joten kohderyhmäksi valittiin ravitsemisalan opiskelijat, alan työnhakijat sekä työnantajat.

Pilotissa oli tavoitteena vahvistaa Iisalmen alueella kohderyhmiä työhön ohjaavien asiantuntijoiden (mm. työllisyyspalvelujen, TE-palveluiden, kuntakokeilun ja alueella toimivien hankkeiden) osaamista LinkedInin käytössä ja kohtauttaa. Näin ohjaajat pystyvät auttamaan paremmin asiakkaitaan ja opiskelijoitaan LinkedIn profiilin tekemisessä ja edistämään heidän työllistymistään.

Lisäksi tavoitteena oli saada pilottiin mukaan asiasta kiinnostuneita yrityskumppaneita. LinkedIn hyödyntäminen rekrytoinnissa koulutuksen lisäksi pilottiin mukaan lähteneille yrityskumppaneille annetaan hankkeen aikana apua ja tukea LinkedInin käytössä ja hyödyntämisessä.

Tavoitteena oli myös seurata, miten LinkedInin käyttö ja hyödyntäminen työnhaku- ja rekrytointiväylänä lisää työnhakijan ja työnantajan kohtaamista.

Toteutus

Pilotti käynnistyi LinkedIn-ohjauskoulutuksella, jossa Iisalmen alueen eri toimijoiden mm. YSAO:n, paikallisten työllisyyshankkeiden, työllisyyden kuntakokeilun, TE-palvelujen ym. ohjaushenkilöstö sai koulutusta ja vinkkejä, kuinka ohjata ja kannustaa asiakkaita tai valmistuvia opiskelijoita LinkedIn-profiilin luomiseen ja hyödyntämiseen työnhaussa.

LinkedIn-ohjauskoulutus järjestettiin verkkototeutuksena (3 tuntia), kouluttajana toimi Pauliina Mäkelä Kinda Oy:sta. Ennen koulutusta toivottiin, että osallistujat olisivat perustaneet oman LinkedIn-käyttäjätilin. Tähän annettiin myös ohjeistus.

Koulutuksessa käsiteltiin seuraavia aiheita:

  • LinkedIn ja sen merkitys työnhaussa, miksi käyttää ja miten hyödyntää?
  • Kuinka luodaan, ylläpidetään ja päivitetään LinkedIn-profiilia.
  • Millainen on hyvä LinkedIn-profiili.
  • Miten LinkedInissä liikutaan ja miten siellä verkostoidutaan (esim. #verkostoitumishaaste ja muut aihetunnisteet).
  • Miten itse ohjaan ja osallistan, rohkaisen ja innostan aktivoitumaan LinkedInssä.


Pilotti jatkui syksyn aikana Life&Career -hankkeen järjestämällä alueen yrityksille suunnatulla LinkedInin hyödyntäminen rekrytoinneissa -koulutuksella verkossa (4 tuntia), kouluttajana toimi Hannu Pelli. Ennen koulutusta osallistujien pyydettiin perustamaan LinkedIn profiili. Koulutuksen kohderyhmänä olivat alueen työnantajat, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet somekanavia rekrytoinnin apuna.
Koulutuksessa käytiin läpi mm.

  • LinkedInin merkitys nykypäivän ja tulevaisuuden rekrytoinneissa
  • Kuinka yritys voi hyödyntää LinkedIniä rekrytoinneissa ilman maksullisia rekrytointitunnuksia
  • Yritysprofiilin luominen

Lisäksi LinkedInin hyödyntäminen rekrytoinneissa koulutuksessa mukana olleilta yrityksiltä kysyttiin halukkuutta lähteä pilotoimaan, kuinka LinkedInin käyttö rekrytointikanavana toimii työnhakijan ja työnantajan välillä kohderyhmissä, joissa sen hyödyntäminen ei ole vielä tyypillistä. Yrityksiä aktivoitiin mukaan pilottiin myös alueen yrityksille suunnatuilla uutiskirjeillä.

Toimivuus ja jatkomahdollisuudet

Pilotti on herättänyt kiinnostusta ja sen toimivuudesta ovat olleet kiinnostuneita yhteistyökumppanit ja alueen toimijat. Molempien järjestettyjen koulutusten osallistujat antoivat hyvää palautetta ja kokivat osaamisensa LinkedIn käyttämisestä vahvistuneen.

Toimivuuden osalta haasteita tuotti mm. se, että ohjaushenkilöstöllä ei ollut aikaa ohjata asiakkaita LinkedInin käyttöön, joten osallistuvien henkilöasiakkaiden määrä jäi pieneksi. Tästä johtuen hankehenkilöstön toimesta järjestettiin työllisyyspalveluissa ja eri tapahtumissa non-stop ohjausta/linkkariklinikkaa sekä tehtiin pikaohjeet linkkarin käyttöönottoon. Näiden toimenpiteiden kautta saatiin mukaan muutamia osallistujia pilottiin.

Lisäksi pilotin kohderyhmää jouduttiin laajentamaan alkuperäisestä suunnitelmasta koskemaan kaikkia aloja, koska ravitsemisalan opiskelijoita ja työnhakijoita eikä myöskään matkailu- ja ravitsemisalan yrittäjiä saatu aktivoitua mukaan.

Haasteena oli myös yrityskumppaneiden saaminen mukaan. Yrityskumppaneissa on ollut mukana yksi aktiivinen toimija, jonka kanssa prosessi jatkuu.

Elokuussa toteutetaan kohdennettua LinkedIn -koulutusta työllisyyspalvelujen ja kuntakokeilun asiakkaille.

Yhteystiedot

Ketterää osaamista -hanke (30.9.2023 saakka)
Sari Turpeinen
projektipäällikkö
puh. 040 670 8235
sari.turpeinen@iisalmi.fi

Iisalmen kaupunki
Terho Savolainen
elinkeinojohtaja
Puh. 040 630 5328
terho.savolainen@iisalmi.fi
www.iisalmi.fi »

Linkit

Pilotin blogikirjoitus »
LinkedIn yrityksen rekrytointikanavana koulutus »
Lähde mukaan pilottiin »