Yritysvierailujen jäsentely, Uusikaupunki ja Loimaa

Loimaan lukion opiskelijat vierailulla Invenir Oy:ssä.

Yritysvierailuja jäsenneltiin Loimaalla ja Uudessakaupungissa

Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuuden tukeminen vaatii monia toimia. Yksi keskeinen veto- ja pitovoiman lisääjä on tutustuttaa sekä korkeakouluopiskelijoita että seutukaupungin ammatillisia- ja lukio-opiskelijoita maakunnan yrityksiin. Hankkeen aikana Loimaalla ja Uudessakaupungissa kehitettiin yritysvierailujen rakenteita ja lanseerattiin myös yritysvierailukortit vierailujen jäsentämiseksi. Valokuva on lukion Invenir-yritysvierailulta Loimaalta.

Lähtökohta: Seutukaupungin yritykset tutuiksi

Seutukaupunkien yrityksillä olisi tarjottavanaan monia työ- ja harjoittelupaikkoja korkeakouluopiskelijoille, mutta näitä yrityksiä ei juurikaan tunneta. Erityisesti alle 50 hengen yritykset etsivät usein pitkään kaipaamaansa korkeakoulutettua työvoimaa.

Maakunnan ammattiopiskelijoilla paljon tuttuja oman alan yrityksiä, mutta uudet yritykset jäävät monesti huomaamatta. Lukiolaisilla kontaktipinta on vähäisempää, ja kysyttäessä he tuntevat vain muutaman lähialueensa yrityksen tuotevalikoiman tai palvelut.

Yritysten tunnettuuden parantaminen lisää alueen veto- ja pitovoimaa. Modernit yritykset ja monipuoliset työtehtävät houkuttavat – niistä tarvitaan tietoa eri koulutusasteilla.

Toteutus: Yrityskierroksia ja minimessuja

Korkeakouluopiskelijoiden yritysvierailupäivät mallinnettiin niin, että päivän aikana käydään yrityksissä kiertokäynnillä ja tavataan yrityksiä minimessuilla standeilla ja lounaalla. Näin yhteen vierailupäivään saadaan sovitettua bussilastillisen (noin 40–50) opiskelijaa tapaaminen noin 10 maakunnan yrityksen kanssa.

Lukiolaiset tutustuivat yrityspäivänä useisiin alueen yrityksiin 10-20 hengen ryhmissä. Yritykset pitivät tärkeänä 16–18-vuotiaiden sitouttamista omaan paikkakuntaan. Tarjolla oli kesätöitä ja suunnitelmia siihen, että tulevien korkeakouluopintojen harjoittelut voisi tehdä kotipaikkakunnalla.

Yritysvierailukortit tukena

Yritysvierailukorteilla on jäsennetty vierailujen sisältöjä. Kortit sijoitetaan osapuolien saataville kaupungin sivustolle. Korttien myötä jaetaan oppilaitosten ja yritysten välisiä yhteystietoja ja vierailuihin liittyviä toiveita.

Oppilaitokset tarkentavat korteissa vierailun aihealuetta. Opiskelijat valmistautuvat vierailuun miettimällä kysymyksiä.

Yritykset puolestaan näkevät, millaisia vierailuita toivotaan ja voivat myös samalla miettiä omia opiskelijoiden kohtaamisen tarpeitaan. He voivat myös saada kysymyksiä ennakkoon.

Yritysvierailujen kohteita on saatu tavoitteen mukaan lisättyä, ja mukaan on tullut uusia yrityksiä.

Lopputulos

Vierailujen myötä korkeakouluopiskelijat ovat aloittaneet opinnäytetöitä ja TKI-projekteja Loimaan ja Uudenkaupungin yrityksissä ja myös kesätöitä on löytynyt. Yrityspalautteen mukaan yritykset kokivat saaneensa hyötyä vierailuista arvosanalla 4,5 asteikolla 1–5.

Lukiolaisille on tullut ahaa-elämyksiä tulevaisuuden suunnaksi: työ- ja harjoittelumahdollisuuksia kotikaupungissa, ymmärrystä osaamisvaatimuksista ja sen myötä kurssivalinnoista ja näkökulmaa naisista tekniikan osaajina. Opiskelijat arvioivat yrityspäivän kiitettävän 4,4 arvoiseksi.

Yritysvierailut jäävät pysyväksi käytännöksi.

Yritysvierailukorttien ohjeet

Korttien käyttöön ohjeena on yrityksille:

  • Tutustua omaa toimialaa koskeviin vierailutoiveisiin.
  • Ilmoittautua koordinaattorille yritysvierailun mahdolliseksi vastaanottajaksi.
  • Jakaa yhteystiedot.

Opettajille ja ryhmänohjaajille:

  • Hyödyntää kortteja, kun sopii vierailuista.
  • Miettiä vierailujen systematiikkaa ja kuulla vierailupalaute yritykseltä ja opiskelijoilta.

Yritykset saavat vierailusta näkyvyyttä ja täyttävät myös yhteiskunnallista vastuutaan. Hyöty ei ehkä näy heti vaan vasta joidenkin vuosien jälkeen, kun uusien työntekijöiden taidot osuvat yritysten tarpeisiin.