Opiskelijavierailut seutukaupunkien yrityksiin, Ikaalinen/Parkano/Sasky

Kuvassa Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijavierailut seutukaupunkien yrityksiin Ikaalisissa Fortumin metallinkierrätysyksikössä

Tavoite

Opinnollistetut opiskelijavierailut seutukaupunkien yrityksiin Tampereen ammattikorkeakoulusta (TAMK) Ikaalisiin ja Parkanoon ovat osa maakuntakorkeakoulun ja seutukaupunkien välistä yhteistyötä. Maakuntaroadshow-vierailuilla opiskelijat tutustuvat seutukaupungeissa toimiviin yrityksiin. Yrityksille opiskelijavierailut ovat mahdollisuus rakentaa positiivista työnantajakuvaa, luoda kontakteja opiskelijoihin ja houkutella tulevaisuuden osaajia yritykseen. Tavoitteena on saada opiskelijoita seutukaupungeissa tarjolla oleviin harjoittelu-, kesätyö ja opinnäytetyöpaikkoihin. Yhteistyössä mukana ovat olleet TAMK, Ikaalisten ja Parkanon kehitysyhtiöt, seutukaupunkien yritykset sekä SASKY koulutuskuntayhtymä, Ketterää osaamista.

Toteutus

Seutukaupunkien teollisuusalan yrityksissä on tarvetta korkeakoulutetulle työvoimalle. Ikaalisten ja Parkanon kehitysyhtiöiden toimesta kartoitettiin alueiden kiinnostuneet yritykset, joilla on tarvetta työvoimalle. Yrityksille osallistuminen oli maksutonta. Mukaan lähteneet yritykset toimittivat lyhyen esittelyn toiminnastaan (vähintään linkin www-sivuille) etukäteen yhteyshenkilölle. Yhteistyön yhteyshenkilönä on ollut TAMK:n maakuntakorkeakoulun asiamies, joka välitti yritysesittelyt tutustuttavaksi ilmoittautuneille opiskelijoille. Opiskelijaryhmäksi oli valittu ensimmäisen vuoden päivä- ja monimuotototeutuksen insinööriopiskelijat. Vastaavasti opiskelijat toimittivat cv:nsä alueiden kehittämisyhtiöille, joka välitti ne etukäteen yrityksiin tutustuttavaksi.

Suunniteltu TAMK:n Maakuntaroadshow päivä toteutettiin 15.3.2023, jolloin kolmekymmentä opiskelijaa saapui Tampereelta Ikaalisiin ja Parkanoon. Seutukaupungeissa opiskelijat tutustuivat yhteensä kuuteen teollisuusalan yritykseen. Aikatauluun oli varattu yritysesittelyt noin tunnin mittaisina. Osassa yrityksistä ryhmä jaettiin kahteen pienempään osaan, missä toiset kuulivat ensin yritysesittelyn ja toiset kävivät yrityskierroksella ja toisinpäin. Yritykset esittelivät opiskelijoille toimialaansa ja osaajatarpeitaan. Osana kurssia opiskelijat tekevät vielä lyhyen raportin kokemuksistaan, joiden yhteenveto toimitetaan myös mukana olleille yrityksille.

Toimivuus ja jatkomahdollisuudet 

Tapahtuma koettiin onnistuneeksi ja se mahdollistaa opiskelijoiden sekä yritysten tutustumisen toisiinsa. Opiskelijavierailutapahtuma pyritään toteuttamaan vähintään kerran vuodessa seutukaupungeissa. Tämä kokeilu on ollut osa seutukaupunkien osaamispilotteja Ketterää osaamista -hankkeessa.

Yhteystiedot ja linkit 

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) maakuntakorkeakoulun aluekehittäjä
Timo Rainio
timo.rainio@tuni.fi
Lue lisää Tampereen ammattikorkeakoulun maakuntakorkeakoulutoiminnasta TAMK:n blogista