Opinpolun mallinnos, Keuruu

Tavoite

Keuruulla toteutettiin Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankkeessa työvaltainen opinpolku mallinnos HT Laser Oy:lle yhteistyössä Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä Gradian ja  Sasky Mäntän seudun koulutuskeskuksen kanssa. Myös muut yritykset kiinnostuivat opinpolusta, joten hankkeessa päätettiin luoda teoreettinen mallinnos siitä, miten oppilaitosyhteistyö saadaan käyntiin ja yrityskohtainen opinpolku voi alkaa rakentua. 

Toteutus

Kävimme keskusteluja Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä Gradian ja  Sasky Mäntän seudun koulutuskeskuksen kanssa ja selvitimme osaamisen tunnistamisen käytäntöjä Keuruulla. 

Keuruulla on laajasti käytössä Paikko-oppimisympäristön tunnistaminen, joka on luonteva tapa aloittaa yrityksessä tapahtuva opinpolkuprosessi.  

Prosessiin liittyy kiinteästi myös työpaikkaohjaajakoulutuksen käyminen, sillä yrityksessä on mahdotonta ohjata opintoihin sidottua toimintaa, jos työpaikkaohjaajia ei löydy riittävästi, tai he eivät sitoudu ohjaukseen. Hankkeen aikana mahdollistettiin Keuruulla tapahtuvia työpaikkaohjaajakoulutuksia niin yrityksille kuin julkisen sektorin työnantajillekin. Keuruun kaupungin henkilöstöstä kouluttautui työpaikkaohjaajaksi kymmenkunta henkilöä, mutta yrityksistä vain muutama. 
Kun osaamisympäristö on tunnistettu ja yrityksestä löytyy riittävästi koulutettuja työpaikkaohjaajia, pääsevät yrityksen ja oppilaitoksen edustajat yhdessä keskustelemaan opinpolkumahdollisuuksista. Akuutissa työvoimapulatilanteessa oman opinpolun rinnalla kannattaa toteuttaa esimerkiksi rekrykoulutus, koska opinpolku vaatii molemmilta osapuolilta pitkäjänteistä sitoutumista. 

Toimivuus ja jatkomahdollisuudet

Mallia on testattu muutaman yrityksen kanssa ja heillä yhteistyö jatkuu oppilaitoksen ja yrityksen välisenä vuoropuheluna. Paikko-tunnistajia koulutetaan lisää Keuruulle, jotta uusia oppimisympäristöjä pystytään tunnistamaan ja sen kautta vastaamaan mahdollisimman nopeasti yritysten osaamistarpeisiin. 

Hankkeen aikana on käyty keskusteluja myös TUVA- ja YTO-opintojen suorittamisesta työpajoilla ja yrityksissä sekä Paikko-oppimisympäristön tunnistamisten tekemistä jo alusta alkaen yhdessä oppilaitosten kanssa, jolloin osaamistodistus johtaisi suoraan näyttöarviointiin. Tavoitteena on myös opinnollistaa esimerkiksi JoPo-perusopetuksen opiskelijoiden työharjoitteluja ja myöhemmin ehkä myös TET-harjoitteluja ja lyhyitä kesätyösuhteita. 

Opinnollistaminen kuuluu oppilaitosten normaaliin toimintaan ja Keuruun koulutetut Paikko-tunnistajat ovat vakituisessa työsuhteessa paikkakunnalla, joten mallin etenemiselle ja jatkokehittämiselle on hyvät mahdollisuudet. 

Yhteystiedot

Hanne Ylitalo 
hallintovastaava, kasvu- ja hyvinvointipalvelut 
Puh. 040 659 3330 
hanne.ylitalo@keuruu.fi 

Linkit

https://www.keuruu.fi/tyo-yrittaminen/ketteraa-osaamista-hanke »