Monikampuskoordinoija

Monikampuskoordinoija voi olla esimerkiksi kaupunki, toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjä tai jokin muu taho. Olennaista on, että koordinoija kokee osaajatarpeiden ja koulutuksen kohtauttamisen omakseen ja on siihen valmis sitoutumaan.

Esimerkiksi Raahessa Monikampuskoordinoijan roolissa on toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjä Koulutuskeskus Brahe.

Etäopetus- ja työskentelytilat

Monikampuskoordinoija voi halutessaan järjestää myös fyysisiä puitteita muun muassa osaamisen hankkimiseen, yrityshautomotoiminnalle tai starttiyrityksille.

Esimerkiksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida tarjoaa etäopiskelutila Hubin Loimaalla ja Pointin Uudessakaupungissa. Kristiinankaupungissa on perustettu kolme etäpistettä.

Loimaa ja Uusikaupunki

Kristiinankaupunki


Työllistämispalvelu- ja kuntakokeiluyhteistyö

Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

SASKY koulutuskuntayhtymä


Verkostoyhteistyö

Monikampusmallin toteutuminen edellyttää tiivistä ja laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Verkostoyhteistyöesimerkeissä kuvataan mm. Huittisten yrittäjiä palvelevaa Hubi-verkostoa, Iisalmen hankkeiden kesken tehtävää yhteistyötä ja Ikaalisten tapahtumajärjestämistä sekä yrityskarttapohjaa. Imatran esimerkissä kuvataan tehtyjä selvityksiä kansainvälisestä yliopistoyhteistyöstä ja yritysten halukkuudesta rekrytoida seudulla opiskelevia kansainvälisiä osaajia.

Huittinen

Iisalmi

Ikaalinen

Imatra

Sastamala