Miten osaamisen ennakointia toteutetaan Iisalmessa

Iisalmessa ja Ylä-Savossa ennakointityötä tehdään yhdessä eli YHESSÄ –  Osaamisverkostossa. Seudullinen ennakointityö tuottaa alueellista ennakointitietoa työelämän osaamistarpeista ja muista alueen toimintaympäristön muutoksista.

YHESSÄ – Osaamisverkostossa  toimii seudullinen ennakointiryhmä, joka kokoaa arviointi- ja seurantatietoa alueen toimintaympäristön muutoksista yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa. Ryhmä tuottaa alueelta tilannekuvaa ja on keskeisessä roolissa Ylä-Savon yhteisen, vuorovaikutteisen ja ajantasaisen tilannekuvan ylläpitämisessä.

Ennakointi- ja seurantatietoa käsitellään ja tulkitaan sekä tilannekuvaa rakennetaan vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä erilaisissa foorumeissa ja työpajoissa. Yhteinen ja avoin kumppanuuspöytä kokoaa yhteen elinkeinoelämän, kuntien, kolmannen sektorin toimijat ja oppilaitosten asiantuntijat. Tämä foorumi tarjoaa mahdollisuuden keskustella nykytilanteesta ja samalla rakentaa yhteistä tulevaisuuden visiota.

Osaamisverkoston verkostokeskuksena, koordinoijana ja eri työryhmien fasilitaattorina toimii Ylä-Savon ammattiopisto.

Yhteystiedot

Ylä-Savon osaamisen kehittämisen mallin verkostokeskus/
Ylä-Savon ammattiopisto
Hannu Juntunen, asiakkuuspäällikkö
Puh. 0400 793 151
hannu.juntunen@ysao.fi

Linkit ja lisätietoa

Lue lisää YHDESSÄ-Osaamisverkostosta YSAO:n sivuilta
Tutustu Iisalmeen -Maailman ensimmäinen kiireneutraali seutukaupunki 2025
Ketterää osaamista -hanke, Iisalmen kaupunki »