Koulutustarjonta

Seutukaupunkien yhdeksi osaavan työvoiman saatavuuteen liittyväksi haasteeksi on muodostunut yrityslähtöisen ja yritysten tarpeisiin vastaavan koulutuksen saatavuus eli koulutustarjonta. Yliopistot sijaitsevat keskuskaupungeissa, ammattikorkeakoulujen toimipisteitä on vuosien mittaan karsittu huomattavasti ja myös toisen asteen oppilaitosten yksiköt ovat osalta paikkakunnista kadonneet.

Koulutuksen sijaintipaikkakunta on aina etulyöntiasemassa vastavalmistuneen opiskelijan työllistämiseen harjoittelujen ja paikkakuntaan sitoutumisen kautta. Seutukaupunkien menestymisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että opiskelijavuosia ja aloituspaikkoja kohdennetaan seutukaupunkeihin eli sinne missä työpaikat sijaitsevat. Lisäksi on tärkeä luoda uusia innovatiivisia toimintamalleja hyödyntäen monikampus-alustamalliin pohjautuvia eriasteista koulutusyhteistyötä hyödyntäviä koulutuskeskittymiä, joilla voidaan vastata seutukaupunkien yritysten osaajatarpeeseen.

Monikampus Finland toimintamallissa rakennetaan seutukaupunkien osaavan työvoiman, koulutuksen ja yrityselämän yhteistyötä palveleva rakenne, jossa jokainen seutukaupunki pystyy poimimaan oman alueensa kannalta olennaiset toimintamallit jatkuvaan käyttöön ja jatkokehittämisen kohteeksi.

Uusi toimintamalli kehittää alueellisen koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta. Tämä tapahtuu sujuvoittamalla ja nopeuttamalla siirtymistä koulutusasteelta toiselle yrityselämälähtöisesti (perusopetuksesta toiselle asteelle, toiselta asteelta korkeakouluun sekä myös yhteismoduloinnin koulutusasteiden välillä), säästämällä resursseja osaamisen jakamisen avulla ja nopeuttamalla siirtymistä työelämään tai yrittäjäksi sekä hyödyntämällä monialaisuuden tarjoamaa lisäarvoa alueen kehittämiselle. Joustavat koulutusmallit -hankkeen aikana pilotoidaan erilaisia ketteriä seutukaupunkien koulutuskokeiluja joustavien koulutusmallien, uusien oppilaitosten välisten yhteistyömallien sekä eriasteisten koulutusmallien tuomiseksi seutukaupunkien alueelle.


Seutukaupunkeihin tuotuja koulutuksia

Osaavan työvoiman sitouttamiseksi alueelle on tärkeää tuoda tarvittava koulutus seutukaupungista käsin suoritettavaksi, oli kyse sitten tutkintotavoitteisesta koulutuksesta tai lyhyestä täydennyskoulutuksesta.

Esimerkkeinä olevat seutukaupungit ovat omista tarpeistaan lähtien tuoneet eri koulutusasteiden koulutuksia alueelleen.

Huittinen ja Sastamala

Iisalmi

Keuruu

Parkano

Raahe

Somero

Varkaus

Raahe