Korkeakouluvisio ja -strategia, Raahe

Raahessa on rakennettu Monikampus -toimintamallia useita vuosia ja sen kärkenä on ollut korkeakoulutuksen tuominen takaisin alueelle. Monikampus -mallia lähdettiin kehittämään alueen yritysten tarpeisiin yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa ja myöhemmin mukaan on tullut uusia korkeakoulukumppanuuksia. Kehittäminen on edennyt tapauskohtaisesta ja hankevetoisesta yhteistyöstä strategiseen kumppanuuteen korkeakoulujen kanssa. Työn tuloksena on syntynyt Raahen alueen korkeakouluvisio ja -strategia.

Rohkeilla toimintamalleilla tarkoitetaan innovatiivista ja ketterää kokeilukulttuuria. Korkeakoulukeskus on erottuva, ennakoiva ja aluettaan isompi tapa toimia. Lisäksi Raahe osallistuu aktiivisesti seutukaupunkien korkeakouluyhteistyön edun, resurssien ja Monikampus -toimintamallin edistämiseen.

Korkeakoulukumppanuudet nähdään paitsi strategisina kumppanuuksina myös avoimena innovaatioekosysteeminä. Korkeakoulujen kanssa tehdään ennakointityötä ja käydään vuoropuhelua koulutustarve, taloudellisuus ja strateginen rytmitys huomioiden.

Raahen alueen imagoa nostetaan vetovoimaisena opiskelukaupunkina. Alueen pito- ja vetovoimaa kehitetään ja nostetaan esille esimerkiksi sujuvan arjen esiintuomisella.

Koulutuksilla ja TKI-toiminnalla vastataan alueen elinkeinoelämän tarpeisiin. Toiminnassa korostetaan moniosaajuutta sekä vuoropuhelua ja ennakointityötä yritysten kanssa. Opiskelijoita sitoutetaan alueen yrityksiin harjoittelu- ja lopputöiden avulla.

Alueen elinvoimaa lisätään kehittämällä Monikampusta osaamis- ja innovaatiokampukseksi. Rakennetaan sekä fyysinen Monikampus että eMonikampus, joissa toisen asteen ja korkea-asteen, TKI-toiminnan ja yritysten toimintaympäristöt yhteensovitetaan.

Materiaalit

Raahen alueen korkeakouluvisio ja -strategia:

Yhteystiedot

www.brahe.fi »
info@brahe.fi

Ketterää osaamista -hanke:

Sanna Holappa
Puh. 040 135 7172
sanna.holappa@brahe.fi

Sari Alajoki
Puh. 040 135 7163
sari.alajoki@brahe.fi