Ketterää osaamista -hankkeen ennakointiwebinaarit

Ketterää osaamista -hankkeessa toteutettiin kolme webinaaria, joissa paneuduttiin tekoälyn hyödyntämiseen osaamisen ennakoinnissa ja tunnistamisessa sekä tulevaisuusajatteluun, osaamisten ennakointiin ja ennakoivaan oppimiseen.

Tekoälyn hyödyntäminen osaamisen ennakoinnissa ja tunnistamisessa -webinaari 28.3.2023

Tekoäly-webinaari

Miten ja ennen kaikkea miksi hyödyntää tekoälyä osaamisen ennakoinnissa ja tunnistamisessa? Harri Ketamo, pitkän linjan tekoälytutkija ja Headain toimitusjohtaja, johdatti webinaarissa tekoälyn teemaan. Opit, miten analytiikkaa ja dataa voi hyödyntää osaamisen ennakoimisessa ja tunnistamisessa. Webinaari käsitteli sitä, miten lähteä liikkeelle tekoälyn käyttöönotossa ja millaiset ovat EU:n suuntaviivat osaamisdatan tulevaisuuden älykkäälle käytölle.

Katso webinaaritallenne!

Tulevaisuusajattelu ja osaamisten ennakointi -webinaari 26.4.2023

Tulevaisuusajattelu ja ennakointitaito auttaa valmistautumaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja haasteisiin, tekemään parempia päätöksiä ja suunnitelmia tulevaisuutta varten sekä pysymään kilpailukykyisenä.

Webinaarin tavoitteena oli lisätä ymmärrystä tulevaisuusajattelusta ja tarjota keinoja ennakointitaitojen kehittämiseen! Webinaarin fasilitoijina toimivat Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiantuntijat Johanna Ollila ja Kaisa-Maria Suomalainen.

  • Mitä tarkoittaa tulevaisuusajattelu ja ennakointitaito?
  • Miksi tulevaisuusajattelu ja ennakointitaito ovat tärkeitä osaamistarpeiden tunnistamisessa?
  • Ennakointityökaluja ja -menetelmiä
  • Tulevaisuusajattelu- ja ennakointiharjoitukset

Katso webinaaritallenne!

kkkhlkh

Ennakoiva oppiminen organisaation menestyksen avaimena -webinaari 7.9.2023

Webinaarin tavoitteena oli syventää osallistujien ymmärrystä osaamisen johtamisen merkityksestä ja tarjota näkökulmia organisaation osaamisen ennakointiin ja jatkuvaan oppimiseen.  

  • miksi olemme siirtymässä osaamisen johtamisesta oppimisen johtamiseen?
  • mitä muutos tarkoittaa käytännössä, mitä on ketterä oppimisen johtaminen?
  • mitä uusi oppiminen on, ennakoiva oppiminen ja ketterä tekemällä oppiminen?
  • mitä uutta osaamista ja ajattelua muutos vaatii työnantajilta, TE-toimistoilta, työn haun tukijoilta, työnhakijoilta, työntekijöiltä ja meiltä kaikilta?

Karoliina on työn murroksen ja tulevaisuuden työelämän asiantuntija, puhuja ja organisaatiokonsultti. Hänet tunnetaan innostavasta ja energisestä puhetyylistä ja elämänmakuisesta huumorista. Puhumisen lisäksi  Karoliina on kirjoittanut useita kirjoja sekä johtajille että itsensä johtajille. Hän toimii myös kehitysjohtajana ohjelmistoyritys Vibemetericsissä.

Esitysmateriaaliin pääset täältä.