Esimerkkejä tekoälyn hyödyntämisestä osaamistarpeiden ennakoinnissa ja osaamisen tunnistamisessa

Tekoäly ja osaamisdata mahdollistavat tehokkaamman ja ennakoivamman lähestymistavan osaamisen hallintaan ja tarpeiden ennakointiin sekä yksilöiden että organisaatioiden tasolla. Tekoälyä voidaan käyttää ennustamaan tulevaisuuden työvoiman tarpeita sekä tunnistamaan yksilöiden vahvuuksia ja heikkouksia. Tämä auttaa koulutus- ja rekrytointiprosesseissa sekä varmistaa, että resurssit suunnataan oikein vastaamaan muuttuviin osaamistarpeisiin.

Teknologiateollisuuden Osaamisdatan playbook

CareerBot

Microcompetencies-palvelu (HeadAi)

  • palvelu auttaa työn, tekijöiden ja osaamisen kohtaamista tekoälyn avulla

Vauhtia uralle -hanke