Esimerkkejä maakunnallisesta ennakointityöstä ja toimintamalleista

Maakunnallinen ennakointityö on prosessi, jossa maakunnat tai alueelliset organisaatiot keräävät, analysoivat ja ennakoivat tietoa tulevaisuuden kehityksestä omalla alueellaan. Tavoitteena on ymmärtää alueen vahvuudet, haasteet ja mahdollisuudet sekä tukea päätöksentekoa ja kehitystoimia. Maakunnallisiin ennakointitoimintamalleihin kuuluu yleensä tiedonkeruu, analyysi, skenaarioiden laatiminen ja vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia

Lapin Luotsi

Kymenlaakson ennakoi

Etelä-Savo ennakoi

Pohjois-Pohjanmaa ennakoi

  • Maakunnallisen tilastopalvelun ja ennakointitoiminnan viestintäkanava, julkaistaan ajankohtaista tietoa päätöksenteon ja ennakoinnin tueksi

Satakunta ennakoi

  • Ennakoi alueellisia pitkän ja keskipitkän aikavälin osaamis- ja työvoimatarpeita osana koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittamista

Keski-Suomi ennakoi

  • Palvelee maakunnan eri tahojen päätöksentekoa ja auttaa rakentamaan yhteistä näkemystä Keski-Suomen tulevaisuudesta