Ennakointityökalu työnhakijoille ja opiskelijoille -unelmakartta, Keuruu

Unelmakartta on ennakointityökalu työnhakijoille ja opiskelijoille, jonka avulla tarkastellaan omia vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita

Tavoite

Ennakointityökalu työttömille työnhakijoille ja opiskelijoille on ennakoinnin ja kehittymisen välineeksi kehitetty unelmakartta. Usein henkilökohtaista tilannetta tarkastellaan vain tämänhetkisen tilanteen avulla. Unelmakartan avulla on mahdollista tehdä oma suunnitelma unelmien toteutumiseen tulevaisuudessa.

Toteutus

Syntyi Unelmakartta, jonka avulla omaa tulevaisuutta voi rakentaa tarkastelemalla omia vahvuuksia sekä mielenkiinnon kohteita. Kartan avulla haluttiin synnyttää mielikuvaa siitä, miten itse on mahdollista vaikuttaa omien haaveidensa toteutumiseen. Unelmakarttaa pilotoitiin Keuruun lukion yrittäjyyskurssilaisten kanssa. Se päätyi myös Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen, JotPan, #OsaaminenNäkyviin -teemaviikon työkalupakkiin. Tämä kokeilu on ollut osa seutukaupunkien osaamispilotteja Ketterää osaamista -hankkeessa.

Toimivuus ja jatkomahdollisuudet

Kartta löytyy hankkeen materiaaleista ja on vapaasti hyödynnettävissä.

Linkit

https://www.keuruu.fi/tyo-yrittaminen/ketteraa-osaamista-hanke »