Osaamisen ennakoinnin tiekartta

Osaamisen ennakointi on prosessi, jolla pyritään ennustamaan tulevia työvoima- ja osaamistarpeita tietyn alueen, esimerkiksi maakunnan tai kaupungin, näkökulmasta. Ennakointi on tärkeää sekä julkiselle sektorille että yrityksille, jotta ne voivat suunnitella koulutus- ja työvoimaresurssejaan tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti.