AMK-opiskelijavierailut seutukaupunkeihin, Uusikaupunki ja Loimaa

Kuvassa Turun AMK:n opiskelijat vierailulla Pemamek Oy:ssä, Loimaalla.

Tavoite

Seutukaupunkien yrityksillä olisi tarjottavanaan monia työpaikkoja ja tki-projekteja korkeakouluopiskelijoille, mutta aina eivät osaajat ja työpaikat löydä tai edes tunne toisiaan. Uusikaupunki ja Loimaa ovat järjestäneet useita vierailuja ja kutsuneet korkeakouluopiskelijat tutustumaan seutukunnan yrityksiin. Yrityksiä on ollut vierailuilla mukana yli 10 per kerta ja opiskelijoita bussilastillinen eli noin 40 – 50 opiskelijaa.

Toteutus

Uudessakaupungissa ja Loimaalla eniten korkeakoulutetun työvoiman puutteesta kärsivät valmistava teknologiateollisuus, sote-ala sekä liiketoiminta-ala.

Opiskelijavierailujen suunnittelu on käynnistynyt kaupungin aloitteesta ja vierailun ajankohdasta sisällöstä on keskusteltu ensin kaupungin osaamisryhmässä. Keskustelussa on kartoitettu vierailusta kiinnostuneita yrityksiä ja toimialoja. Eniten vierailuihin on valikoitunut teollisuusyrityksiä sekä liiketoiminta-alan yrityksiä, kuten pankkeja. Samalla on selvitetty, haluaako yritys ottaa vierailijat käymään. Tutustumiskäyntejä voi olla yksi tai kaksi per vierailupäivä, muut yritykset tavataan yhteisessä tilassa ja esim. lounaalla.

Hankkeen edustaja on tehnyt opiskelijavierailun rungon ja kontaktoinut ammattikorkeakoulun ja yliopiston yritysyhteistyöstä vastaavat henkilöt. Tämän jälkeen hän on koonnut kaupungin ja korkeakouluedustajien työryhmän ja järjestänyt ryhmän suunnittelukokoukset. Ohjelma ja budjetti on päätetty tässä työryhmässä. Rahaa kuluu bussikuljetuksiin, ruokailuihin sekä mahdollisesti tilavuokraan. Jatkossa tällaiseen työhön tarvittaisiin koordinaattori.

Työryhmä organisoi hanke-edustajan johdolla seuraavat asiat ja seuraa ilmoittautumistilannetta:

 • Yrityksille viestintää ja mainos tilaisuudesta. Muistutukset.
 • Yritysten ilmoittautumislomake esim. Webropoliin.
 • Opiskelijoille viestintää ja mainos mahdollisuudesta lähteä tutustumaan Ukiin/ Loimaalle.
 • Opiskelijoiden ilmoittautumislomake oppilaitosten sisäisiin kanaviin.
 • Bussikuljetukset, mahdolliset ylimääräiset paluukyydit.
 • Tilavaraus: Esim. oppilaitoksen aulatila tai kaupungin omistama tila. Tilan laittaminen kuntoon ja loppusiivous vierailupäivänä.
 • Aamupala, Lounas, Iltaruokailu, varaukset ohjelman mukaan. Tarjoaako vierailuyritys jotain? Onko vierailupäivä niin pitkä, että tarvitaan iltaruokailu? Ovatko yritykset mukana lounaalla?
 • Paikallisen median ja oppilaitosten viestinnän kutsuminen mukaan vierailupäivään.
 • Palautekyselyt opiskelijoille ja yrityksille.

Toimivuus ja jatkomahdollisuudet

 • Media kirjoittaa vierailusta. Näkyvyys luo positiivista tunnetta ja lisäksi kannustaa yrityksiä osallistumaan näihin vierailuihin jatkossa.
 • Työryhmän jäsenet ovat mukana vierailupäivässä/ bussissa/ vierailuilla/ yritysten kohtaamisessa ja verkostoituvat ja kyselevät kuulumisia.
 • Palautteet kerätään linkin tai QR-koodin kautta tilaisuuden päättyessä yrityksiltä ja paluumatkalla opiskelijoilta ja käydään läpi työryhmässä.
 • Kokonaisuudessaan vierailu luo myönteistä kuvaa seutukaupungeista ja tekee yrityksiä tutuiksi opiskelijoille ja toisinpäin.

Palautteen perusteella olemme tehneet korjauksia mm. aikatauluun. Lisäksi on toivottu vierailun ajankohtaa alkuvuoteen, jolloin kesätyöpaikat ovat vielä auki, ja tämän olemme toteuttaneet vuonna 2023. Syksyn vierailussa etsitään useimmiten opinnäytetöitä sekä tki-projekteja.

Yritykset ovat esittäneet toiveita opiskelijoiden opintoaloista, ja näitä on pyritty tarkemmin huomioimaan. Yrityksiä on pyritty myös kannustamaan, että he järjestäisivät toivomiaan pienryhmävierailuja itsenäisesti. Tämä on ollut osa seutukaupunkien osaamispilotteja Ketterää osaamista -hankkeessa.

Yhteystiedot ja linkit