Alueellista ja paikallista ennakointia toteuttavia tahoja

Alueellista ja paikallista ennakointia toteuttavat tahot, kuten oppilaitokset, ELY-keskukset, TE-toimistot, yrityspalvelut (mukaan lukien kaupungit ja kunnat), yritykset, kauppakamarit, yhdistykset ja järjestöt, sekä alueen hankkeet muodostavat usein laajan verkoston tai ekosysteemin. Tämä verkosto työskentelee yhteistyössä tulevaisuuden kehityksen ja tarpeiden analysoimiseksi tietyllä alueella. Kukin toimija tuo oman erityisosaamisensa ja näkökulmansa, mikä rikastuttaa ennakointityötä.

Alueellista/paikallista ennakointia toteuttavat tahot muodostavat monipuolisen ekosysteemin, joka yhdessä pyrkii hahmottamaan tulevaisuuden suuntaviivoja ja tarpeita alueella. Näitä toimijoita ovat muun muassa:

  • Oppilaitokset: Keskittyvät koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen ja tarjoavat koulutus- ja tutkimusresursseja sekä osaamisen tunnistamispalveluita alueen työvoiman kehittämiseksi.
  • ELY-keskukset: Vastuussa alueellisesta kehittämisestä ja toimintaympäristöstä, mikä sisältää osaamistarpeiden ennakoinnin ja työvoiman saatavuuden edistämisen.
  • TE-toimistot: Auttavat työnhakijoita ja yrityksiä työvoiman tarpeiden kohtaamisessa ja koulutustarjonnan suuntaamisessa sekä tarjoaa tietoa työmarkkinatrendeistä.
  • Yrityspalvelut/kaupungit/kunnat: Tarjoavat yrityksille tukipalveluita ja luovat pito- ja vetovoimaisen toimintaympäristön, mikä edistää alueen elinvoimaa.
  • Yritykset: Osallistuvat oman työvoimansa osaamisen kehittämiseen ja tuovat näkökulmaa oman toimialansa kehittämiseen, sekä osallistuvat alueelliseen yhteistyöhön.
  • Kauppakamari: Tarjoaa yritysten näkökulmaa alueelliseen kehitykseen, sekä tukee yritystoimintaa ja kansainvälistymistä.
  • Yhdistykset ja järjestöt: Voivat edustaa eri alojen erityisosaamista ja tuoda esiin yhteiskunnallisia näkökulmia alueen tulevaisuuteen.
  • Alueen hankkeet: Voivat koota eri toimijoita yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja tarjota osaamistaan ennakoinnin tueksi.

Toimijat muodostavat verkoston tai ekosysteemin, joka yhdessä luo kokonaiskuvan alueen kehityssuunnista ja osaamistarpeista. Tämä monipuolinen yhteistyö luo vahvempaa pohjaa alueen menestykselle ja kehitykselle tulevaisuudessa.