Korkeakouluvisio ja -strategia, Keuruu

Keuruun korkeakouluvisio ja -strategia muodostuivat Vision Factoryn kanssa 26.9.2023 pidetyn työpajan tulosten pohjalta. Työpajaan ilmoittautui 30 osallistujaa Keuruun ja Petäjäveden alueelta. Mukana oli useita korkeakoulujen aluekehitystoiminnassa mukana olevia henkilöitä, toisen asteen oppilaitosten edustajia, Keuruun ja Petäjäveden kaupunkien työntekijöitä, Kehittämisyhtiö Keulinkin henkilöstöä, Keuruun alueen yrittäjiä sekä hanketyöntekijöitä. Lisäksi Ketterää osaamista -hanke järjesti joulukuussa kaikille kiinnostuneille avoimen keskustelutilaisuuden, jossa tarkennettiin suunnitelmaa.

Kuva: VisitKeuruu

Keuruulla on korkeakouluttuja vain 24% yli 20-vuotiaista (v. 2021), joten potentiaalisia korkeakouluopiskelijoita paikkakunnalla on paljon. Keski-Suomen korkeakoulut järjestävät syksyisin ja keväisin alkavia seutukorkeakouluopintoja, jotka rakennetaan osaamistarvekyselyiden vastausten perusteella. Näin Keski-Suomen seutukunnissa voidaan tarjota juuri niitä opintoja, joita seutukaupungeissa toivotaan.

On tärkeää, että keuruulaisyritykset tunnistavat osaamistarpeensa ja kehittymismahdollisuutensa sekä vastaavat mahdollisimman laajasti osaamistarvekyselyihin. Näin seutukorkeakouluopintotarjonta saadaan mahdollisimman hyvin vastaamaan työelämän tarpeita. Teollisuuden uudistumistarpeiden tekeminen näkyväksi sekä henkilöstön jatko-opintopotentiaalin näkeminen ovat tärkeitä. Korkeakoulututkinnon suorittaminen onnistuu usein monimuotokoulutuksena työn ohessa ja monia opintoihin liittyviä oppimistehtäviä sekä opinnäytetyön voi tehdä omaan yrityksen kehittämistehtävinä. Monipuolinen yhteistyö on tärkeää, sillä korkeakoulutus on merkittävä tekijä paikallisen elinvoiman kehittäjänä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun seutuopinnot
www.jamk.fi/seutuopinnot

Jyväskylän avoimen yliopiston seutuopinnot
www.avoin.jyu.fi/seutuopinnot

Keuruun lukio on ollut jo useita vuosia mukana Korkeakouluviikolla. Käytännössä jokainen lukiolainen Keuruulla saa opiskeluaikanaan suoritettua korkeakouluopintoja. Mahdollisuuksien tunnistamista lukiovaiheessa on tärkeää painottaa, jotta opiskelijat hahmottavat eri vaihtoehdot lukion jälkeisistä koulutuspoluista, esimerkiksi avoimen korkeakoulun kautta. Opiskelutarinat ja alumnitoiminta tukevat hyvin tätä tavoitetta. Abiturienttien työharjoittelut/ kausityö/ avoin korkeakouluopiskelu keväisin kirjoitusten jälkeen on osittain hyödyntämätön potentiaali Keuruulla.

Toisen asteen opettajat ja työllisyyspalveluiden työntekijät ovat avainroolissa korkeakoulujen mahdollisuuksista kerrottaessa. Keuruulainen malli voisikin olla sellainen, jossa kaikkiin toisen asteen opintoihin, myös ammatillisiin opintoihin, sisältyisi aina vähintään yksi korkeakoulutason kurkistuskurssi. Näin korkeakouluopintojen kynnystä saadaan madallettua.

Osaaminen tulee nähdä kasvun mahdollistajana. Korkeakouluopintojen suorittaminen Keuruulta käsin onnistuu ja korkeakoulutetuilla on paikkakunnalla myös työmahdollisuuksia. Yrityksiä ja koululaisten vanhempia tulisikin aktivoida tuomaan esille myös korkeakoulutuksen ja Keuruun mahdollisuuksia kertomalla työpaikoistaan ja korkeakoulutettujen työmahdollisuuksista Keuruulla.

Materiaalit

Keuruun seudunkorkeakouluvisio ja -strategia

Yhteystiedot

Ketterää osaamista -hanke
Keuruun kaupunki
Hanne Ylitalo
Hallintovastaava, kasvu- ja hyvinvointipalvelut
Puh. 040 659 3330
hanne.ylitalo@keuruu.fi